Öğretim Üyemizin Çalışması Nature Communication’da Yayımlandı


Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Yeliz GÜRDAL Durğun'un Zürih Üniversitesi (İsviçre) ve Peter Grünberg Enstitüsü, Jülich (Almanya)'daki araştırmacılarla ortak yürüttüğü "Combined orbital tomography study of multiconfigurational molecular adsorbate systems" isimli çalışma, 5-yıllık etki değeri 13.811 olan Nature Communications dergisinde yayımlandı.

Dr. Gürdal, yüksek düzey moleküler modelleme teknikleri kullanarak çalışmaya katkı sağladı. Çalışma sayesinde metal yüzey üzerine adsorplanan foto-katalizörlerin yüzeye tutunma geometrileri ve moleküler orbitalleri hem deneysel hem de teorik yöntemler kullanılarak tam olarak belirlendi. Çalışma hakkında detaylı bilgi https://www.nature.com/ adresinde yer almaktadır. 


© 2017 Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tüm Hakları Saklıdır.

Scroll To Top